Munkajog

A munkajog sokszínű terület, akárcsak egy cég üzletmenetének hétköznapjai. Az SAXINGER munkajogi csapata teljes körű tanácsadást nyújt a munkajog területén, továbbá segíti Önt a személyzeti ügyek és személyzeti fejlesztés kérdéseiben. Rendelkezésére állunk komplex munkaszerződések, felmondások, munkaviszonyt megszüntető közös megegyezések, üzemi tanácsi megállapodások és egyéb szerződések elkészítésén túl, a csoportos létszámcsökkentés és adatvédelem területén át valamennyi munkajogi kérdésben. Jogvita esetén képviseljük Önt a bíróságok, továbbá a hatóságok előtt vagy a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal való tárgyalások során.

A jogszabályokon túl a munkajogot a bírói gyakorlat is erősen alakítja. Csapatunk folyamatosan figyelemmel kíséri az aktualitásokat, legyen szó bírósági döntésekről, kollégiumi állásfoglalásokról, vagy egyéb, a joggyakorlatot befolyásoló körülményről. Így a jogi tanácsadás során mindvégig a bírói gyakorlatra is figyelemmel vagyunk.

A stratégiai szempontból átgondolt személyzeti döntések mellett nagyon fontos a szerződések gondos előkészítése. Csapatunk több évtizedes tapasztalata alapján ismeri mind a munkaszerződések kényes pontjait, mind a jogi szempontból biztonságos, a célnak megfelelő és időtálló jogi megoldásokat. Ezzel a jövőre nézve csökkenteni lehet cége munkajogi rizikófaktorát. Természetesen nem csak a munkaviszony létrejöttét megelőzően, hanem a már fennálló munkaviszonyok rendezése és megszüntetése során is támogatjuk cége működését.

További szakterületünk a belföldi és határon átnyúló cégjogi és munkajogi átszervezésekben való tanácsadás. Támogatjuk Önt az első ötletektől a stratégiai tervek végrehajtásáig. Vázoljuk Önnek a lehetőségeket és segítünk a gyakorlati megvalósításban.

Kollégáink örömmel támogatják Önt a tranzakcióknál és a munkajogi átvilágítások során is.