Könnyítés a munkavállalók számára és egyéb intézkedések a koronavírus járvány idején

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A COVID-19 koronavírus járványnak jelentős hatása van a magyar gazdaságra is. A gazdaság és a munkavállalók védelme érdekében, a kormány számos intézkedést vezetett be a járvány negatív hatásaival szemben.

ÚJ MUNKAJOGI VÁTOZÁSOK

A munkajog alapelve alapján a munkáltató elsődleges kötelezettsége a biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítása a munkavégzés során.

Tekintettel a rendkívüli helyzetre, a munkajog egyes szabályai enyhítésre kerültek, így a rugalmasabb szabályozással az esetleges elbocsátások megelőzhetők. Abban az esetben, ha a felek között kölcsönös egyetértés van, úgy a munka törvénykönyvétől bármilyen módon eltérhetnek, nem csak a munkavállaló javára.

A munkáltató az alábbi témákban egyoldalú döntést is hozhat:

- munkaidő-beosztás korlátlan módosítása,

- a járvány ideje alatt határozatlan idejű otthoni munkavégzés és távmunkavégzés elrendelése,

- a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése.

A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA VAGY FELMONDÁSA

Felmondás

A koronavírus járvány miatt a cégeknél jelentős bevételkiesés merül fel, amely a munkaviszonyok megszüntetéséhez vezethet.

A járvány maga azonban nem szolgálhat azonnali hatályú felmondás indokaként. Ehelyett a munkáltató a munkáltató működésével összefüggő okra való hivatkozással szüntetheti meg felmondással a munkavállaló munkaviszonyát, ha a bevételkiesés miatt átszervezést kell végrehajtania és így az adott munkakör vagy azon belül adott munkavállaló munkája megszűnik. A felmondásra irányadó eddigi szabályok itt is alkalmazandók (felmondási idő, felmentés, végkielégítés, felmondási tilalmak stb.).

Munkabércsökkentés és munkaidő csökkentés

A járvány miatt a munkáltató egyoldalú intézkedéssel nem csökkentheti a munkabért vagy a munkavállaló munkaidejét. Ehhez a felek megállapodása szükséges. Az más kérdés, hogy a munkáltató a fenn ismertetettek szerint élhet felmondási jogával, ha a bevétel és feladat csökkenések miatt átszervezést hajt végre és a munkavállalók a felajánlott csökkentett munkabért vagy rövidebb munkaidőt nem fogadják el.

ÁLLÁSIDŐ ÉS BÉRFIZETÉSI JOGOSULTSÁG

Ha a munkáltató a kijelölt munkaidőben nem teljesíti a foglalkoztatásra vonatkozó kötelezettségét, akkor a munkaidőnek ez a része állásidőnek minősül. A munkavállaló az állásidő idejére alapbérre jogosult.

Ha azonban a munkáltató elháríthatatlan külső ok miatt nem képes teljesíteni foglalkoztatási kötelezettségét, akkor nem köteles alapbért fizetni a munkavállalónak. Például, ha a járvány idején elrendelt karantén okán a munkavégzés nem lehetséges a munkahelyen, sem pedig egy attól eltérő helyen (például a munkavállaló otthonában), akkor ezt elháríthatatlan külső oknak kell tekinteni. Ebben az esetben a munkavállaló táppénzre jogosult.

Ha egy alkalmazott a koronavírussal megfertőződött, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy nem képes munkavégzésre, és az általános szabályok szerint táppénzre jogosult.

ÁLLAMI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A kormány intézkedéseket vezetett be a világjárvány által leginkább sújtott ágazatok támogatására, különösen az idegenforgalom, vendéglátás, szórakozás, kultúra, sport és közlekedés területén. Ezen ágazatok munkaadói június 30-ig mentesülnek a bérjárulékok megfizetésétől. A munkavállalói járulékok szintén csökkennek, ideértve a nyugdíjjárulékok fizetésének moratóriumát is.

Ez év végéig a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak is a 2020. március 18. napja előtt felvett hitelekre vonatkozó kamat- és tőkefizetési kötelezettsége felfüggesztésre került. A vállalkozások rövid lejáratú üzleti hiteleit június 30-ig meghosszabbították. A fogyasztói hitelek teljes hiteldíj mutatója pedig 2020. március 18-tól maximalizálásra került, amelynek a mértéke a jegybanki alapkamat plusz öt százalék. Jelenleg 0,9 százalék a jegybanki alapkamat, így a maximális teljes hiteldíj mutatója 5,9 százalék lehet.

HATÁRÁTLÉPÉSI KORLÁTOZÁSOK A COVID-19 IDEJÉN

A külföldi állampolgárok belépését tiltó kormányrendelet március 17-én lépett hatályba. Noha a határokat külföldiek számára lezárták, a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtér továbbra is működik. A magyar állampolgárok minden esetben hazatérhetnek. Az alábbiakban felsorolt kivételeken kívül csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére. Az együtt utazó családok esetében a külföldi családtag (gyermek, szülő, nagyszülő, férj vagy feleség) beléphet Magyarország területére, ha az utasok legalább egyike magyar állampolgár.

Az EGT-országból (EU, Svájc, Norvégia) származó személyek, akiknek állandó lakóhelye Magyarországon van, és ezt okirattal is igazolni tudják, azokat magyar állampolgárként kezelnek és így beléphetnek az ország területére.

Átutazás céljából történő belépés esetén Romániából és Bulgáriából származó szermélyek tekintetében a schengeni tartózkodási engedélyt és schengeni vízumot - az 565/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően – elismeri a magyar hatóság. A szomszédos országokba vezető teherforgalom bizonyos autópályákra korlátozódik, és ott csak kijelölt töltőállomásokat vehetnek igénybe az átutazók.

KARANTÉN

Magyar állampolgárok, akik Izrael, Olaszország, Kína, Dél-Korea vagy Irán területéről utaznak be az ország területére, azokat hatósági karantén alá helyeznek, azaz 14 napon keresztül a saját lakóhelyükön, házi karanténban kell tartózkodniuk, még akkor is, ha tünetmentesek.

Azokat a magyar állampolgárokat, akiknél a koronavírus fertőzés gyanúja fennáll, a kijelölt karanténlétesítményekbe (pl. Kórházi karanténba) szállítják.

Azokat a nem magyar állampolgárokat, akik nem tartják be a karantén idejére vonatkozó rendelkezéseket, kiutasítják az ország területéről.

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS

Az emberek március 28. és április 11. között csak abból a célból hagyhatják el az otthonaikat vagy lakóhelyüket, hogy munkába menjenek, alapvető szükségleteiket ellássák, vagy kiskorú gyermeket iskolába vagy óvodába vigyenek.

A szabadtéri séták akkor megengedettek, ha a személyek egymástól 1,5 m távolságot tartanak. Napközben 9-12 óra között kizárólag 65 éven felüliek tartózkodhatnak az élelmiszerboltokban és gyógyszertárakban. A kilépési korlátozás megsértése pénzbírságot von maga után.

Dr. Mészáros Márk

m.meszaros@scwp.hu

Állapot 2020.03.30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogi helyzet folyamatosan változhat, de igyekszünk a tartalmat folyamatosan aktualizálni.

Kapcsolattartó
Diána Zimányi
PDF file
Download PDF