COVID-19: Az osztalékfizetés korlátozásai

Sok vállalkozás a COVID-19 járvány miatt már jelenleg is komoly negatív gazdasági következményekkel küzd. Egyes iparágakban akár a teljes bevételkiesés gyakran elkerülhetetlen, még az egyébként sikeres vállalkozások számára is.

Mivel a pénzügyi év sok vállalkozás esetében megegyezik a naptári évvel, az éves pénzügyi beszámolók elkészítése és elfogadása ebben az évben egybeeshet a "COVID-19 veszteségekkel", azaz a járvány okozta, már a pénzügyi beszámoló elfogadásakor is látható veszteségekkel.

Felmerül a kérdés, hogy ilyen esetben lehet-e osztalékot fizetni a tag, részvényes részére?

A korlátolt felelősségű társaság, illetőleg a részvénytársaság a tag javára a tagsági jogviszonyra tekintettel kifizetést kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket a Kft. a fenti rendelkezések ellenére teljesített, a tagok kötelesek a társaság részére visszafizetni.

Részvénytársaság esetében a fenti szabály úgy érvényesül, hogy a részvényes a kötelező szabályok ellenére teljesített kifizetéseket a részvénytársaság felszólítására, kell, hogy visszafizesse, feltéve, hogy a társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.

Betéti társaság és közkereseti társaság esetében a Polgári Törvénykönyv hasonló szabályokat nem tartalmaz, de e két társasági forma esetében a tag (beltag) korlátlanul felel a társaság tartozásaiért, a hitelezővédelem tehát ezen háttér-felelősségi szabállyal biztosított.

A jelen helyzetben, ha az eddigi pénzügyi eredmények az osztalék fizetését ugyan lehetővé is tették, de a következő hónapok prognózisa szerint a társaságnak várhatóan annyira lecsökken a bevétele, hogy a tartozásai várhatóan meg fogják haladni a vagyonát, azaz a hitelezőit előreláthatóan nem fogja tudja kielégíteni, akkor nem fizethető osztalék, illetve a felvett osztalékot nagy valószínűség szerint vissza kell fizetni.

Az SCWP Schindhelm COVID-19 csapatának szakértői örömmel segítenek Önnek a jelen témában, és válaszolnak a COVID-19-hez kapcsolódó egyéb jogi kérdéseire is.

Állapot 2020.03.29.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogi helyzet folyamatosan változhat, de igyekszünk a tartalmat folyamatosan aktualizálni.

 

 

 

 

Kapcsolattartó
Diána Zimányi
PDF file
Download PDF